• Profesionāla procesu projektēšana
  • Tehnoloģiskā projekta izstrāde pārtikas un nepārtikas ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā.
  • Ražošanas paņēmienu un metožu izvēle.
  • Izstrādājuma izgatavošanas vai pakalpojumu sniegšanas secības noteikšana.
  • Iekārtu, instrumentu un tehnoloģiskā aprīkojuma izvēle.
  • Jaunu, vai lietotu iekārtu un citu tehnoloģijā nepieciešamo līdzekļu piemeklēšana, pasūtīšanas un iegādes nodrošināšana.
  • Iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apmācības nodrošināšana.
  • Nestandarta iekārtu, mezglu un detaļu projektēšanas un izgatavošanas nodrošināšana.
  • Projektu vadība, saskaņošana, realizācijas nodrošināšana un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde.
SIA PRO BIROJS reģ. Nr. 40103371108, Zeltrītu iela 10 - 20, Mārupe
A/S Swedbank, HABALV22, konts : LV73HABA0551030171717
tālr.: +371 29299741, info@probirojs.lv, www.probirojs.lv, skype: probirojs